top of page

Basic Kiswahili for Visitors to East Africa

 

Hello      Habari, Jambo

Good bye            Kwa heri

How much          Pesa Ngapi

Money Pesa

Chair      Kiti

Sit down              keti chini

Stand up              Simama

Please   Tafadhali

Thank you           Asante

Yes         Ndio

No          Hapana, or La

Maybe  Pengine

Also       Pia

How are you?    Habari yako?

Where can i get a taxi     Naweza pata taxi wapi?

Toilet     Choo, Msala

Water   Maji

Can i have a glass of water?         Tafadhali nisaidie na kikombe cha maji?

Where can i make a phone call?                Naweza piga simu wapi?

Hotel     Hoteli

Ocean   Bahari

Mountain            Mlima

Lion        Simba

Elephant              Ndovu, Tembo

Leopard               Chui

Cheetah               Duma

Time      Saa

My name is _.     Naitwa_.

bottom of page